Menu
HB
34
1 2 3 4
HB 12 10 8 4
義誼倚 9 10 12 12

Team Stats

Field Goal %
HB
32
26
義誼倚
Three Point %
HB
24
23
義誼倚

Game Flow

HB
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF
5 WU KA HOI 40 5 2 2 7 29 1 3 33 1 4 25 0 0 - 2 0 0
11 Lee Cheuk On 17 0 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
17 Lam Pak Hin Hinson 17 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 0
21 LAI FU IP 25 8 2 3 9 33 1 2 50 2 7 29 0 0 - 5 0 0
23 Wong Ho Cheung 25 4 1 1 6 17 1 5 20 0 1 0 2 6 33 3 0 0
44 Chan sum yuen 34 2 12 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 4 50 4 0 0
82 Wong Wai Kin 40 15 7 6 15 40 4 6 67 2 9 22 1 1 100 3 0 1
  Total 34 27 12 37 32 7 16 44 5 21 24 5 11 45 19 0 1
義誼倚
# PLAYER MIN PTS REB FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% PF TF UF
3 廖嘉揚 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
6 林嘉俊 23 2 2 1 4 25 1 3 33 0 1 0 0 0 - 2 0 0
7 劉盛堯 32 2 8 1 7 14 1 7 14 0 0 - 0 0 - 0 0 0
12 杜宇翔 40 13 10 5 12 42 3 4 75 2 8 25 1 4 25 3 0 0
27 盧浩能 33 12 2 4 16 25 3 12 25 1 4 25 3 6 50 4 0 0
34 溫冠麟 33 8 3 1 10 10 1 10 10 0 0 - 6 10 60 2 0 0
0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
5 37 6 13 2 4 50 2 4 50 0 0 - 2 3 67 2 0 0
  Total 43 38 14 53 26 11 40 28 3 13 23 12 23 52 13 0 0
HB 義誼倚
Field Goal Made 12 14
Field Goal Attempted 37 53
Field Goal % 32% 26%
Three Point Made 5 3
Three Point Attempted 21 13
Three Point % 24% 23%
Two Point Made 7 11
Two Point Attempted 16 40
Two Point % 44% 28%
Free Throw Made 5 12
Free Throw Attempted 11 23
Free Throw % 45% 52%
Total Rebounds 27 38
Fouls 18 13
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
HB
32
26
義誼倚
Three Point %
HB
24
23
義誼倚
Quarter 1
10:00
Substitute (in)
HB
5 WU KA HOI
10:00
Substitute (in)
HB
23 Wong Ho Cheung
10:00
Substitute (in)
HB
21 LAI FU IP
10:00
Substitute (in)
HB
82 Wong Wai Kin
10:00
Substitute (in)
HB
44 Chan sum yuen
10:00
Substitute (in)
義誼倚
27 盧浩能
10:00
Substitute (in)
義誼倚
5
10:00
Substitute (in)
義誼倚
12 杜宇翔
10:00
Substitute (in)
義誼倚
34 溫冠麟
10:00
Substitute (in)
義誼倚
6 林嘉俊
09:27
Two points (Made)
HB
82 Wong Wai Kin
09:05
Personal foul
義誼倚
27 盧浩能
08:36
Free throw (Made)
HB
23 Wong Ho Cheung
08:26
Free throw (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung
08:25
Defensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
08:05
Defensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
08:04
Three points (Missed)
HB
21 LAI FU IP
07:58
Defensive rebound
HB
21 LAI FU IP
07:57
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
07:42
Three points (Made)
HB
82 Wong Wai Kin
07:17
Defensive rebound
HB
82 Wong Wai Kin
07:15
Three points (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
07:08
Two points (Missed)
HB
5 WU KA HOI
07:07
Defensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
06:49
Personal foul
HB
21 LAI FU IP
06:29
Two points (Made)
義誼倚
12 杜宇翔
06:14
Three points (Made)
HB
5 WU KA HOI
05:55
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
05:54
Offensive rebound
義誼倚
5
05:48
Personal foul
HB
21 LAI FU IP
05:33
Free throw (Made)
義誼倚
5
05:22
Free throw (Made)
義誼倚
5
05:05
Offensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
05:05
Three points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
04:53
Two points (Made)
HB
82 Wong Wai Kin
04:26
Defensive rebound
HB
82 Wong Wai Kin
04:25
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
03:50
Defensive rebound
HB
21 LAI FU IP
03:49
Two points (Missed)
義誼倚
6 林嘉俊
03:33
Three points (Missed)
HB
21 LAI FU IP
03:33
Defensive rebound
義誼倚
34 溫冠麟
03:24
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
03:24
Three points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
02:57
Substitute (in)
義誼倚
7 劉盛堯
02:48
Substitute (out)
義誼倚
6 林嘉俊
02:46
Two points (Missed)
義誼倚
7 劉盛堯
02:46
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
02:46
Defensive rebound
義誼倚
7 劉盛堯
02:46
Three points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
02:46
Offensive rebound
HB
23 Wong Ho Cheung
02:46
Two points (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung
02:46
Two points (Made)
義誼倚
27 盧浩能
02:46
Substitute (in)
HB
17 Lam Pak Hin Hinson
02:46
Substitute (out)
HB
21 LAI FU IP
02:46
Substitute (in)
義誼倚
6 林嘉俊
02:46
Three points (Missed)
義誼倚
6 林嘉俊
02:46
Substitute (out)
義誼倚
34 溫冠麟
02:46
Defensive rebound
義誼倚
5
02:46
Three points (Missed)
HB
5 WU KA HOI
02:46
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
02:46
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
02:46
Personal foul
義誼倚
6 林嘉俊
02:46
Three points (Made)
義誼倚
12 杜宇翔
02:46
Personal foul
義誼倚
27 盧浩能
02:46
Free throw (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung
00:00
Free throw (Made)
HB
23 Wong Ho Cheung
End of Quarter 1
10:00
Substitute (out)
義誼倚
27 盧浩能
10:00
Substitute (in)
義誼倚
34 溫冠麟
Quarter 2
09:42
Three points (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
09:41
Offensive rebound
義誼倚
34 溫冠麟
09:32
Personal foul
HB
17 Lam Pak Hin Hinson
09:03
Two points (Made)
HB
21 LAI FU IP
09:02
Substitute (in)
HB
21 LAI FU IP
08:54
Substitute (out)
HB
44 Chan sum yuen
08:53
Substitute (out)
HB
23 Wong Ho Cheung
08:53
Substitute (in)
HB
11 Lee Cheuk On
08:42
Personal foul
HB
17 Lam Pak Hin Hinson
08:26
Free throw (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
08:16
Free throw (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
08:15
Defensive rebound
HB
11 Lee Cheuk On
07:52
Personal foul
義誼倚
6 林嘉俊
07:31
Personal foul
HB
5 WU KA HOI
07:12
Free throw (Made)
義誼倚
34 溫冠麟
07:03
Free throw (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
06:49
Two points (Missed)
HB
21 LAI FU IP
06:48
Defensive rebound
義誼倚
5
06:36
Personal foul
義誼倚
34 溫冠麟
06:09
Two points (Made)
義誼倚
12 杜宇翔
06:01
Personal foul
HB
21 LAI FU IP
06:01
Defensive rebound
HB
82 Wong Wai Kin
06:01
Two points (Missed)
義誼倚
7 劉盛堯
06:01
Three points (Made)
HB
21 LAI FU IP
06:01
Two points (Made)
義誼倚
5
06:01
Two points (Made)
HB
82 Wong Wai Kin
06:01
Three points (Made)
義誼倚
27 盧浩能
06:01
Substitute (in)
義誼倚
27 盧浩能
06:01
Substitute (out)
義誼倚
6 林嘉俊
06:01
Defensive rebound
義誼倚
7 劉盛堯
06:01
Three points (Missed)
HB
21 LAI FU IP
06:01
Defensive rebound
HB
11 Lee Cheuk On
06:01
Three points (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
06:01
Three points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
06:01
Substitute (out)
HB
21 LAI FU IP
06:01
Substitute (in)
HB
44 Chan sum yuen
06:01
Defensive rebound
HB
82 Wong Wai Kin
06:01
Offensive rebound
義誼倚
5
06:01
Two points (Missed)
義誼倚
5
06:01
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
06:01
Personal foul
義誼倚
12 杜宇翔
06:01
Two points (Made)
HB
82 Wong Wai Kin
06:01
Personal foul
義誼倚
12 杜宇翔
06:01
Free throw (Made)
HB
82 Wong Wai Kin
06:01
Two points (Made)
義誼倚
7 劉盛堯
06:01
Offensive rebound
義誼倚
7 劉盛堯
06:01
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
06:01
Two points (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung
06:01
Defensive rebound
義誼倚
7 劉盛堯
06:01
Substitute (in)
HB
23 Wong Ho Cheung
06:01
Offensive rebound
義誼倚
7 劉盛堯
06:01
Three points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
06:01
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
06:01
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
06:01
Substitute (out)
HB
17 Lam Pak Hin Hinson
06:01
Personal foul
義誼倚
12 杜宇翔
06:01
Free throw (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung
06:01
Free throw (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung
06:01
Defensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
06:01
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
06:01
Offensive rebound
義誼倚
7 劉盛堯
06:01
Two points (Missed)
義誼倚
7 劉盛堯
End of Quarter 2
Quarter 3
09:48
Two points (Made)
HB
23 Wong Ho Cheung
09:30
Offensive rebound
義誼倚
5
09:29
Substitute (in)
義誼倚
6 林嘉俊
09:28
Two points (Missed)
義誼倚
6 林嘉俊
09:22
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
09:21
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
09:21
Substitute (out)
義誼倚
34 溫冠麟
09:10
Defensive rebound
義誼倚
5
09:09
Two points (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung
09:04
Personal foul
HB
23 Wong Ho Cheung
08:46
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
08:44
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
08:31
Two points (Missed)
HB
5 WU KA HOI
08:30
Defensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
08:26
Two points (Made)
義誼倚
27 盧浩能
07:57
Three points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
07:57
Defensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
07:51
Two points (Made)
義誼倚
6 林嘉俊
07:21
Offensive rebound
義誼倚
7 劉盛堯
07:20
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
07:18
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
07:04
Substitute (in)
HB
21 LAI FU IP
06:56
Substitute (out)
義誼倚
27 盧浩能
06:55
Substitute (in)
義誼倚
34 溫冠麟
06:47
Substitute (in)
義誼倚
27 盧浩能
06:46
Substitute (out)
義誼倚
5
06:36
Substitute (out)
HB
11 Lee Cheuk On
06:25
Two points (Missed)
義誼倚
7 劉盛堯
06:05
Two points (Made)
HB
5 WU KA HOI
05:28
Personal foul
義誼倚
27 盧浩能
04:53
Three points (Made)
HB
21 LAI FU IP
04:36
Three points (Made)
義誼倚
12 杜宇翔
04:01
Substitute (out)
義誼倚
6 林嘉俊
04:01
Substitute (in)
義誼倚
5
03:57
Personal foul
HB
82 Wong Wai Kin
03:39
Free throw (Made)
義誼倚
34 溫冠麟
03:28
Free throw (Made)
義誼倚
34 溫冠麟
01:46
Substitute (in)
HB
11 Lee Cheuk On
01:45
Substitute (out)
HB
23 Wong Ho Cheung
01:23
Offensive rebound
HB
11 Lee Cheuk On
01:22
Three points (Missed)
HB
21 LAI FU IP
01:17
Personal foul
義誼倚
5
01:00
Free throw (Missed)
HB
44 Chan sum yuen
00:50
Free throw (Made)
HB
44 Chan sum yuen
00:31
Two points (Made)
義誼倚
5
00:28
Personal foul
HB
44 Chan sum yuen
00:13
Free throw (Missed)
義誼倚
5
00:10
Offensive rebound
義誼倚
6 林嘉俊
00:09
Substitute (in)
義誼倚
6 林嘉俊
00:05
Three points (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
00:03
Offensive rebound
義誼倚
6 林嘉俊
00:02
Substitute (out)
義誼倚
34 溫冠麟
00:00
Three points (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
00:00
Defensive rebound
義誼倚
5
00:00
Three points (Missed)
HB
21 LAI FU IP
00:00
Personal foul
HB
5 WU KA HOI
00:00
Free throw (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
00:00
Free throw (Made)
義誼倚
27 盧浩能
End of Quarter 3
Quarter 4
09:44
Three points (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
09:33
Offensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
09:32
Three points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
09:31
Offensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
09:30
Two points (Made)
義誼倚
12 杜宇翔
09:19
Personal foul
義誼倚
5
09:04
Free throw (Missed)
HB
44 Chan sum yuen
08:51
Free throw (Made)
HB
44 Chan sum yuen
08:27
Personal foul
HB
44 Chan sum yuen
08:26
Two points (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
08:25
Offensive rebound
義誼倚
5
08:23
Substitute (in)
義誼倚
34 溫冠麟
08:22
Substitute (out)
義誼倚
6 林嘉俊
08:17
Personal foul
HB
21 LAI FU IP
08:08
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
08:08
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
07:40
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
07:33
Personal foul
HB
82 Wong Wai Kin
07:20
Free throw (Made)
義誼倚
34 溫冠麟
07:12
Free throw (Made)
義誼倚
34 溫冠麟
06:43
Personal foul
義誼倚
34 溫冠麟
06:35
Substitute (out)
HB
11 Lee Cheuk On
06:31
Substitute (in)
HB
23 Wong Ho Cheung
06:21
Personal foul
HB
21 LAI FU IP
06:18
Substitute (out)
HB
21 LAI FU IP
06:14
Substitute (in)
HB
17 Lam Pak Hin Hinson
06:05
Defensive rebound
義誼倚
5
06:03
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
06:02
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
05:57
Personal foul
義誼倚
27 盧浩能
05:38
Defensive rebound
義誼倚
5
05:38
Two points (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung
05:21
Personal foul
HB
23 Wong Ho Cheung
04:26
Free throw (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
04:15
Free throw (Made)
義誼倚
34 溫冠麟
03:58
Two points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
03:57
Defensive rebound
義誼倚
5
03:44
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
03:42
Offensive rebound
義誼倚
34 溫冠麟
03:33
Defensive rebound
HB
5 WU KA HOI
03:32
Two points (Missed)
義誼倚
34 溫冠麟
03:14
Two points (Made)
義誼倚
34 溫冠麟
02:55
Two points (Made)
義誼倚
27 盧浩能
02:38
Three points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
02:05
Substitute (in)
義誼倚
6 林嘉俊
02:05
Substitute (out)
義誼倚
34 溫冠麟
01:37
Two points (Missed)
義誼倚
7 劉盛堯
01:36
Defensive rebound
HB
5 WU KA HOI
01:26
Defensive rebound
義誼倚
27 盧浩能
01:25
Three points (Missed)
HB
5 WU KA HOI
01:18
Defensive rebound
HB
82 Wong Wai Kin
01:18
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
01:01
Two points (Missed)
義誼倚
7 劉盛堯
00:57
Defensive rebound
HB
82 Wong Wai Kin
00:56
Two points (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
00:55
Offensive rebound
義誼倚
7 劉盛堯
00:55
Offensive rebound
義誼倚
27 盧浩能
00:46
Three points (Made)
HB
82 Wong Wai Kin
00:12
Defensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
00:12
Three points (Missed)
HB
5 WU KA HOI
00:00
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
00:00
Two points (Missed)
義誼倚
5
00:00
Defensive rebound
義誼倚
5
00:00
Three points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
00:00
Two points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
00:00
Defensive rebound
義誼倚
5
00:00
U foul
HB
82 Wong Wai Kin
00:00
Free throw (Made)
義誼倚
27 盧浩能
00:00
Free throw (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
00:00
Personal foul
HB
44 Chan sum yuen
00:00
Free throw (Made)
義誼倚
27 盧浩能
00:00
Free throw (Missed)
義誼倚
27 盧浩能
00:00
Personal foul
HB
23 Wong Ho Cheung
00:00
Free throw (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
00:00
Free throw (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
00:00
Defensive rebound
HB
44 Chan sum yuen
00:00
Three points (Missed)
HB
82 Wong Wai Kin
00:00
Defensive rebound
義誼倚
12 杜宇翔
00:00
Personal foul
HB
44 Chan sum yuen
00:00
Free throw (Made)
義誼倚
12 杜宇翔
00:00
Free throw (Missed)
義誼倚
12 杜宇翔
00:00
Defensive rebound
HB
82 Wong Wai Kin
00:00
Three points (Missed)
HB
23 Wong Ho Cheung